Onze diensten

W. van Lit Administratie en belastingadvies helpt u graag op het gebied van financiële dienstverlening. Wij hebben reeds veel ervaring met allerlei bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Met onze ervaring en kennis zijn wij in staat om onze klanten te voorzien van het beste advies, omtrent allerlei financiële zaken. Dit doen wij in nauwe betrokkenheid bij de ondernemingen van de klant. We ondersteunen waar nodig en bieden begeleiding waar gewenst.

Onze diensten zijn veelomvattend. Als allround administratie en belastingadvieskantoor bieden wij de volgende diensten aan:

 • Accountancy
 • Fiscale dienstverlening
 • Personeel en salaris
 • Advisering en begeleiding

Accountancy

Accountancy

Over de hele breedte van de financiële huishouding kunnen we u helpen.
En dat doen we graag, want het is ons vakgebied.
Op het gebied van accountancy verrichten we werkzaamheden zoals:

 • Inrichten en bijhouden van de financiële administratie
 • Opstellen van tussentijdse financiële overzichten
 • Opstellen van prognoses / liquiditeitenplanning
 • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
 • Opstellen publicatiejaarrekeningen
 • Opstellen van beschrijving van inbreng bij oprichting Besloten Vennootschap
 • Afgeven van accountantsverklaringen
 • Verstrekken van kengetallen

Fiscale dienstverlening

Fiscale dienstverlening

W. van Lit Administratie en belastingadvies verzorgt graag uw belastingaangiften, waaronder:

 • Omzetbelasting
 • Loonheffingen,
 • Inkomstenbelasting,
 • Vennootschapsbelasting,
 • Schenk- en erfbelasting

Personeel en salaris

Personeel en salaris

Personeel zorgt voor het nodige papierwerk, hierbij helpen we u graag.
Wat we zoal doen:

 • Verzorgen van salarisadministratie
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Advisering en begeleiding

Advisering en begeleiding

Met onze ervaring in de accountancy hebben we al heel wat ondernemers mogen adviseren en begeleiden.
Dit doen we altijd met heel veel plezier. Zo hebben we al menig startend ondernemer succesvol zien uitgroeien.
Onze adviserende en begeleidende diensten zijn:

 • Advisering betreffende aandachtspunten bij directeuren grootaandeelhouders (dga’s)
 • Advisering en begeleiding bij bedrijfsopvolging
 • Automatisering
 • Subsidies
 • Estate planning
 • Startersbegeleiding
 • Opstellen ondernemingsplan