Kloetingseweg 13 • GOES
Tel. 0113 - 232 801
info@wvanlit.nl

Diensten

Hieronder treft u een selectie aan van de dienstverlening welke door Accountantskantoor W. van Lit wordt geboden.

Accountancy / administratieve diensten
• Inrichten en bijhouden van de financiele administratie
• Opstellen van tussentijdse financiële overzichten
• Opstellen van prognoses / liquiditeitenplanning
• Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
• Opstellen publicatiejaarrekeningen
• Opstellen van beschrijving van inbreng bij oprichting Besloten Vennootschap
• Afgeven van accountantsverklaringen
• Verstrekken van kengetallen

Fiscale dienstverlening
• Verzorgen van belastingaangiften, waaronder omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting

Personeel en salaris
• Verzorgen van salarisadministratie
• Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Overige activiteiten
• Advisering betreffende aandachtspunten bij directeuren groot aandeelhouders (dga's)
• Advisering en begeleiding bij bedrijfsopvolging
• Automatisering
• Subsidies
• Estate planning
• Startersbegeleiding
• Opstellen ondernemingsplan

Download hier onze algemene voorwaarden.